Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Kniholink - odkazy
na další služby

LibraryThing

Kytice

Autor: Karel Jaromír ERBEN

ŽánryPoezie, Starší školní věk (14 – 16 let)
Doporučil(a)Věra ŠTĚPÁNOVÁ
Plný text knihy:http://ld.johanesville.net/erben-01-kytice-z-povesti-narodnich

Napsali o knize:

Kytice je jedno z nejznámějších děl spisovatele, básníka a sběratele českých lidových písní a pohádek Karla Jaromíra Erbena. Dá se říci, že je to vlastně jediná sbírka autorských básní, kterou vydal. Obsahuje 13 v dnešní době už notoricky známých textů. Sbírku tvoří balady při jejichž tvorbě autor vychází z lidové slovesnosti a slovanských tradic. Příznačné je, že hlavní roli v jednotlivých básních hrají ženy, jsou v nich vykreslovány lidské vztahy a všemi texty výrazně prolíná motiv viny a trestu. Jednotlivé básně jsou doplněny o vysvětlující poznámky o původu či o ztvárnění podobné problematiky u jiných slovanských národů.

Ukázka z knihy

Okolo lesa pole lán,
hoj jede, jede z lesa pán,
na vraném bujném jede koni,
vesele podkovičky zvoní,
jede sám a sám.

A před chalupou z koně hop!
a na chalupu: klop, klop, klop!
„Hola hej! otevřete dvéře,
zbloudil jsem při lovení zvěře,
dejte vody pít!“

Vyšla dívčina jako květ,
neviděl také krásy svět;
přinesla vody ze studnice,
stydlivě sedla u přeslice,
předla, předla len.

Pán stojí, nevěda, co chtěl,
své velké žízně zapomněl;
diví se tenké rovné niti,
nemůže očí odvrátiti
s pěkné přadleny.

(Zlatý kolovrat)

ERBEN, Karel Jaromír. Kytice z pověstí národních. Praha : Dokořán, 2002. 182 s.