Máj

Autor: Karel Hynek MÁCHA

ŽánrPoezie
Doporučil(a)Věra ŠTĚPÁNOVÁ
Plný text knihy:http://ld.johanesville.net/macha-02-maj

Napsali o knize:

Karel Hynek Mácha - básník a největší představitel českého romantismu. Jeho nejznámější dílo – lyrickoepická skladba MÁJ bývá považováno za vrchol českého literárního romantismu. Mácha báseň pojal jako osobní zpověď rozervaného romantického člověka plného nejistot a pátrajícího po smyslu života. Na pozadí příběhu tragédie tří lidských osudů - Jarmily, Viléma a jeho otce - oslavuje přírodu a lásku. Autor myšlenkově splývá s hrdinou, má obavy z budoucnosti, trápí se pomíjivostí života a obává se smrti.

Ukázka z knihy

Byl pozdní večer – první máj –

večerní máj – byl lásky čas.

Hrdliččin zval ku lásce hlas,

kde borový zaváněl háj.

O lásce šeptal tichý mech;

květoucí strom lhal lásky žel,

svou lásku slavík růži pěl,

růžinu jevil vonný vzdech.

Jezero hladké v křovích stinných

zvučelo temně tajný bol,

břeh je objímal kol a kol;

a slunce jasná světů jiných

bloudila blankytnými pásky,

planoucí tam co slzy lásky.

MÁCHA, Karel Hynek. Máj. Prha : Jan Spurný, 1836. 68 s.