Most do země Terabithia

Autor: Katherine PATERSON

ŽánryMladší školní věk (6 – 11 let), Střední školní věk (11 – 14 let)
DoporučiliPhDr. Milena ŠUBRTOVÁ, PhD., Prof. PhDr. Svatava URBANOVÁ, CSc.

Napsali o knize:

Terabithia je obyčejný kus lesa za potokem, tajemství mu však propůjčuje hra desetiletého Jesse a jeho nové kamarádky Leslie. V jejich fantazii se Terabithia stává kouzelnou zemí a oni jsou jejími spravedlivími vládci. Jess, vyrůstající v omezeném prostředí venkovské farmy, získává po boku nekonvenční Leslie sebevědomí. Leslie ho vtahuje do svého světa plného poezie a fantastických příběhů, rozšiřuje mu obzory a dodává odvahu dát průchod vlastním přáním a nápadům. Tragická událost pak převrátí Jessův život naruby a chlapec se musí vyrovnat nejen s bolestivou ztrátou, ale na jejím pozadí znovu hledat svoji identitu a životní cíl.

Novela vypovídá o zlomech v životě desetiletého talentovaného Jesse, žijícího v konzervativním prostředí americké farmy, pro něhož přátelství s novou spolužačkou, přemýšlivou a svobodomyslnou dívkou Leslie, znamená otevření netušených obzorů do fantazie a literatury. Lessliina smrt přichází nečekaně a musí se s ní nejen vnitřně vyrovnat a překonat smutek, ale také vybudovat nový most, který překlene vzniklou propast a dovolí mu jít dál. Sledujeme děj, vnímáme pocity Jesse jakoby zevnitř, slyšíme hlasy, které prorážejí na povrch a kladou řadu naléhavých otázek.

Ukázka z knihy

"Víš co potřebujeme?" volala na něho Leslie. Opájel se nebesy, a tak si nedovedl vybavit, že by něco na zemi potřeboval. "Potřebujeme nějaké místo jenom pro nás," vysvětlovala. "Bude tak tajné, že o něm neřekneme vůbec nikomu na světě." Jess se zhoupl dozadu a nohama brzdil, aby zastavil. Ztlumila hlas, téměř šeptala. "Mohla by to být celá tajná země," pokračovala, "a my bychom byli její vládci." Ta slova ho vzrušila. Byl by rád někde vládcem. Dokonce i něčeho neskutečného. "Jasně," souhlasil. "Kde bychom ji mohli mít?" "Tady na druhé straně v lese, kam nikdo nepřijde a neponičí nám ji." Některé části lesa neměl Jess rád: ztemělá místa, kde si připadal jako pod vodou, ale nezmínil se o tom. "Třeba by to mohla být kouzelná země jako Narnie," unášela se Leslie svou myšlenkou, "a dostat se do ní můžeš jedině tak, že se zhoupneš na tomhle kouzelném laně." Oči jí zářily. Chytla se lana. "Pojď," vyzvala ho. "Najdeme si místo, kde si postavíme svou hradní pevnost."

Přešli jen pár metrů lesem za korytem potoka, když se Leslie zastavila. "Co takhle hned tady?" zeptala se. "Určitě," odpověděl rychle. Ulevilo se mu, že se nebudou muset ponořit hlouběji do lesa. Byl by s ní tam samozřejmě šel, protože nebyl takový zbabělec, aby mu vadilo občas trochu prozkoumávat les mezi stále temnějšími sloupy vysokých sosen. Ale jako trvalé stálé místo by si vybral právě tohle tady - mezi duby a jehličnatými stromy si tu hrají na schovávanou divoké dříny a Jidášovy stromy a slunce v zlatých proudech proniká mezi stromy a teple se rozlévá u jejich nohou. "Jistě," opakoval a horlivě přikyvoval. Podrost byl nízký a snadno ho odstraní. Země tu byla téměř rovná. "Tohle bude dobré místo, kde se dá něco postavit." Leslie nazvala jejich tajnou zemi Terabithií a Jessovi půjčila všechny svoje knížky o Narnii, aby se dozvěděl, jak to chodí v čarovném království - jak se musí zvířata a stromy chránit a jak si musí počínat vládce.

 

/.../

 

Myslel na to celý den: vždyť než se objevila Leslie, nebyl vůbec nic, prostě hloupý podivínský kluk, který kreslil legrační obrázky a proháněl se na pastvisku, jen aby se vytahoval - aby zakryl spoustu pošetilých obav, které mu nedávaly klid. To Leslie ho odvedla z pastviště do Terabithie a udělala z něho krále. V tom to asi bylo. Nebyl král tím nejlepším, co člověk může být? Teď mu připadalo, že Terabithia se nespíš podobala hradu, kam přijdete a jste pasován na rytíře. Když tam chvíli setrváte  nabudete síly, musíte putovat dál. Copak se Leslie dokonce i v Tarabithii nesnažila odsunout stěny jeho myšlení a umožnit mu vidět za ně dál do zářivého světa - obrovského a děsného, krásného i velice křehkého? (Zacházejte opatrně - se vším - i s dravci.)Teď nastal čas, kdy se musí vydat do světa on. Ona tu není, a tak musí vykročit za ně oba. Musí světu splatit krásou a zájmem za to, co mu Leslie poskytla - fantazii a sílu.

 

PATERSONOVÁ, Katherine. Most do země Terabithia. Praha : Albatros, 2007.