Proměněné sny: deset rozhovorů o iluzích a deziluzích, které přináší víra

Autor: Petra DVOŘÁKOVÁ

ŽánrPublicistika
Doporučil(a)Prof. PhDr. Jiří TRÁVNÍČEK, M.A.

Napsali o knize:

Knížka Petry Dvořákové je v podstatě dokument o mladé křesťanské generaci. Jednou bude kronikou skutečného stavu, tedy toho, jak a k čemu v církvi docházelo v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. Proměněné sny zahrnují rozhovory s lidmi, kteří měli či mají nějaký konflikt s vírou, víru hledají, našli, ztratili, vrátili se k ní,… Je to skvělá sonda do naší doby, zejména do naší náboženské "žízně".

Ukázka z knihy

Myšlenka uskutečnit rozhovory s lidmi, jejichž osudy jsou spojeny s vírou v Boha a životem v církvi, se zrodila na počátku roku 2004. V té době se mé těžce nemocné dítě ocitlo v ohrožení života. Celé noci jsem nad ním seděla a v podivné atmosféře strachu a bolesti jsem víc než kdy jindy přemýšlela o smrti a o smyslu událostí, které zasáhly můj život. Krátce po těchto zkušenostech jsem zhlédla dokument, ve kterém řeholníci a řeholnice hovořili o svých životech, o utrpení a o Ježíši Kristu jako Spasiteli, který léčí každou bolest. Jejich vyprávění mi bylo srozumitelné, protože jsem sama žila mnoho let uvnitř církve. Uvědomovala jsem si, že ještě před několika lety bych mluvila a myslela stejným způsobem jako oni a především bych věřila v ony absolutní pravdy, které tito lidé předkládali jako zdroj svého štěstí. V perspektivě posledních událostí mého života jsem pak o to intenzivněji nahlédla obrovský kontrast, který vyvstával mezi několika etapami mého žití. Viděla jsem, že v průběhu let jsem se natolik změnila, že víra a postoje těchto řeholníků se pro mě staly něčím naprosto cizím. Nutně jsem si musela položit otázku, proč jsem se takto proměnila, co a kdy mě posunulo do jiného myšlenkového rozpoložení a jak je možné, že jsem svou proměnu vlastně nepostřehla? A právě tehdy jsem pochopila, že rozložím-li život na jednotlivé okamžiky či události, nikdy proměnu nezachytím. A že jediné, čím se jí můžu alespoň částečně dotknout, je příběh. Neboť ten dokáže pojmout události i časovou linku, jež proměnu utvářejí.

DVOŘÁKOVÁ, Petra. Proměněné sny. Brno : Host, 2006. 163 s.