Šifrovaný deník Karla Hynka Máchy

Autor: Pavel VAŠÁK

ŽánrErotika
Doporučil(a)Mgr. Josef SCHWARZ

Napsali o knize:

První vůči originálu zcela korektní vydání tajných deníků Karla Hynka Máchy je zároveň cennou pramennou studií přibližující okolnosti vzniku percepce a vydání tohoto díla u nás.

Ukázka z knihy

Jsou tu ovšem také, i když velmi poskrovnu, různí olysalí duchové, kteří si z nadbytku času a nedostatku jiných schopností, vzali za úkol sloužiti Máchovi doživotně, a vybudovali si tak na slávě Máchově svoji kariéru. Takoví potentáti nemají nic kloudnějšího na práci, než s fetišistickým zaujetím sbírati kdejakou nejapnou zmínku a zprávu o Máchovi. Skoupili by každou židli, na níž seděl Mácha, jen kdyby se jim ji podařilo poznati a nalézti. [...] Uveřejňují, kterak Mácha rokoval za noci v parku se svou milou o české otázce, snaží se naivně vyložiti každý výrok, jejž Mácha k své dívce pronesl, avšak intimní šifrovaný deník, v němž Mácha zanechal důkaz, že neměl pohlaví zarostlé mechem, jako snad oni, pečlivě střeží, aby nikdy nevyšel na veřejnost. Intimní deník Máchův nestane se patrně četbou pro širší vrstvy, avšak dnes, vzhledem k šosáckému znetvoření postavy Máchovy a k hnidařským zprávám o životě a díle tohoto básníka, je třeba, aby i tento zápisník byl vydán, neboť je nutno upozorniti lidi, že ani básník není nadčlověkem, kterému by se mohlo podařit plně sublimovat pohlavní pud.

VAŠÁK, Pavel. Šifrovaný deník Karla Hynka Máchy. Praha : Akropolis, 2007. 141 s.