Spas

Autor: Ivan MATOUŠEK

ŽánrRomány
Doporučil(a)PhDr. Zdeněk ŠANDA, PhD.

Napsali o knize:

Rozsáhlý román v němž dominuje lyrizující reflexivnost, fragmentárnost a motivická návratnost kombinující mystifikaci a fantasknost. Neobvyklost způsobu vyprávění vyniká ve spojení s tématem, jímž je zejména rozpad vztahů v rodině.

Ukázka z knihy

K je pouze začáteční písmeno. Celé slovo zní katastrofa. Těžko říci, zda byla na počátku, ale rozhodně se opakuje dnes a denně. Nemám však na mysli podobu aktuálního zpravodajství k chiliastické siestě. Jde mi o vysilující, život znesnadňující, avšak nevšední pocit, který se dostaví při současném prožívání všech minulých i budoucích trápení na nejrůznějších místech této planety. Pouze kdo by byl takto neomezeně vnímavý, mohl by právem tvrdit: Vím, co znamená vševědoucnost. Jenomže tohle nikdo neví. Někteří měli nicméně to štěstí, že mohli pozorovat ze Smíchovského pahorku misionáře, jenž byl léta manželem Lálaly, která prý vševědoucího párkrát viděla. Dojmy však mají ze svého pozorování značně protichůdné. Nova například soudí, že jsou svědky nového meteorologického úkazu. Palouk, další vzdělanec mezi výletníky, při pohledu vzhůru uvažuje všeobecněji. – Co se děje v obláčcích, je rovněž třeba považovat za fakta ze současnosti, přestože tam ledacos může působit archaicky. Oba jsou přibližně stejně uznávaní profesoři, což by nás mělo je utvrdit v tom, že pozorujeme-li něco nečekaného, lze si to vyložit více způsoby.

MATOUŠEK, Ivan. Spas. Praha : Triáda, 2001. 684 s.