Stín kapradiny

Autor: Josef ČAPEK

ŽánryPovídky, Romány
Doporučil(a)Doc. PhDr. Jiří POLÁČEK, CSc.

Napsali o knize:

Tato baladická novela potvrzuje, že Josef Čapek jako spisovatel je stavěn do stínu svého bratra a svého výtvarného díla neprávem. Jde o sugestivní tragický příběh pytláků Václava Kaly a Rudolfa Aksamita, kteří se po vraždě hajného ukrývají v lese, jenž je jim zprvu útočištěm a posléze pastí. Autor zde klade důraz na motivy viny a trestu, oslavuje krásu přírody, své vyprávění prokládá filozofickými úvahami. Za zmínku stojí i korespondence této novely, adekvátně zfilmované Františkem Vláčilem, s jeho výtvarnou tvorbou.

Ukázka z knihy

Z kosmatého temene lesů vysoko se vznesl k nebi pták. Peprný ryzec potí se mlékem, v trouchnivině skřípají pracovitá kusadla vos. Po pařeze ubírá se svou cestou tesařík, vláčeje za sebou svůj dlouhý knír. Pápěří bodláku pluje prozářenou štěrbinou mezi větvemi smrkovými. Mír boží, neděle, vznáší se nad hřbety lesů.

ČAPEK, Josef. Stín kapradiny. Praha : Aventinum, 1930. 150 s.