Vzpomínky ledu: příběh z maltézské Knihy Padlých

Autor: Steven ERIKSON

ŽánrFantasy
Doporučil(a)Ladislav ŠEVCŮJ

Napsali o knize:

Vzpomínky ledu jsou třetí knihou série Malazská Kniha padlých. Bylo by asi výhodnější doporučit první díl, ale tímto můžu čtenářům říct, že i po přečtení již dvou výborných knih série můžete narazit na ještě lepší kousek. Pokud už máte plné zuby fantasy klišé, předvídatelných příběhů se spoustou nudných pasáží a vysvětlování, proč někdo jednal tak a ne onak, pokud už máte plné zuby knih plných dobráckých elfů, kulaťoučkých hobitků a statných trpaslíků, pokud u příběhu naopak rádi přemýšlíte, rádi se necháte překvapit a ceníte si originality, pak směle sáhněte po této knize! Vzpomínky ledu pokračují ve spletitém a napínavém příběhu s temnou atmosférou, perfektně vykreslenými charaktery, nečekanými zvraty a Bohy, jež neváhají využít kohokoliv, jen aby získali převahu nad ostatními Bohy. Čeká tu na Vás perfektně propracovaný svět a jedinečné pojetí magie.

Ukázka z knihy

Pád zničil celý kontinent. Lesy shořely a ohnivé bouře ozařovaly obzory na všech stranách a zalévaly karmínem převalující se prašná oblaka zakrývající oblohu. Požáry jako by neměly konce, požíraly svět celé týdny, měsíce, a celou tu dobu bylo slyšet, jak bůh křičí.

Z bolesti se zrodil vztek. Ze vzteku jed, nákaza, která neušetřila nikoho.

Ti, kdo přežili, byli rozprášeni, museli se vrátit k divošství, toulali se krajinou rozrytou obrovskými krátery, naplněnými bahnitou vodou, a na obloze se neustále honily mraky. Rodinná pouta byla zpřetrhána, láska se stala příliš nákladným břemenem. Živili se tím, co našli, většinou jeden druhého, a pořád se nenasytně rozhlíželi po zpustošeném světě kolem sebe.

Touto krajinou kráčel poutník. Byl sám, zabalený do tlejících hadrů, průměrné výšky, se strohými a nezajímavými rysy. Tvář měl zachmuřenou a byla z něj cítit neoblomnost. Šel, jako by do sebe nasával utrpení a nevnímal tu obrovskou tíhu, šel, jako by se nedokázal vzdát, jako by zapíral své schopnosti.

Z dálky si ho prohlížela otrhaná tlupa, jak tak šel přes to, co zůstalo z kontinentu, jenž se bude v budoucnu nazývat Korelri. Hlad je mohl dohnat blíž, ale nebyli to žádní hlupáci, ti, kdo přežili Pád, a tak jen zpovzdálí dávali pozor a jejich zvědavost otupoval strach. Protože ten muž byl velmi starý bůh a kráčel mezi nimi.

ERIKSON, Steven. Vzpomínky ledu. Praha : Talpress, 2004. 940 s.