Krok 1/11

1. Pocházela z Prahy, její dívčí jméno bylo Johanna Rottová, vyrůstala v česko-německé rodině. Získala vzdělání na německé dívčí škole. Později se provdala za učitele a vychovatele Petra Mužáka. Jejich manželství nebylo šťastné, úmrtí jejich jediného dítěte způsobilo u spisovatelky nervový otřes, zhroucení a beznaděj. Mezi její díla můžeme řadit například povídku „Hubička“ či romány „Kříž u potoka“ a „Frantina“.

Božena Němcová

Karolína Světlá

Tereza Nováková