Jarním pokrytcům

Prvotina Marie Šťastné Jarním pokrytcům (1999) obsahující téměř třicet básní, z nichž některé jsou jmenovitě věnované konkrétním osobám. Plný text sbírky je volně dostupný zde: http://historie.hranet.cz/nuc/pdf/kamuflon10stastna.pdf.

Ukázka z knihy

MODRÉ JARO

(Péťovi)

 

Dvě bílé bytosti slyšely o jaru

a slétly ze stromů na žlutém listí

Zašuměl smích

Z pouhého rozmaru

utrhly shora veliký čistý

modrý kus nebe

Nebeská opona

celá se zachvěla náporem perutí

Kdesi v poli kamenná Madona

provází pohledem let hejna labutí

Stromy se oblékly do modrých kabátů

Vlny si zpívaly

Neměly soucit

Dvě bílé bytosti korunou z akátů

vzdávaly hold líbezné Noci

 

7. 10. 1997 (s. 11)

 

 

ČAJOVNA

 

Jemná orientální vůně

Cinkání zvonečků

Tichá hudba

A mezi tím vším

nad šálkem čaje sedí dívka

Zula si boty

Odpočívá

Hlavu podepřenou a usmívá se

Je tady sama

a přece není

O něčem sní když naklání se

nad stůl

Čajová hříšnice

Až sundá ze zdi vějíř

a začne tančit

vnese zvláštní atmosféru

do zaběhlého klidu

A pak opět usedne

Zvedne šálek

Přimhouří oči

 

Všichni si oddechnou

Nerozplynula se

Čajová hříšnice

 

4. 11. 1997 (s. 14)