Novohradské hory a Novohradské podhůří: Příroda - historie - život

Autor: kolektiv autorů

Knihu doporučuje: Městská knihovna Kaplice


Javascript is required to view this map.

O knize

Reprezentativní a obsáhlá publikace o Novohradských horách a podhůří. Detailně zpracované poznatky o přírodě, historii a životě v této lokalitě až do 20. století.

Ukázka z knihy

Reemigrace, která se po roce 1945 uskutečnila na území bývalého politického okresu Kaplice (zahrnoval soudní okresy Vyšší Brod, Kaplice a Nové Hrady) a osídlování tohoto území Čechy a Slováky z některých evropských zemí, není dodnes podrobně zpracována. Zájem o toto téma nebyl intenzivní, přesto je však nutno konstatovat, že odsun německého obyvatelstva a následná reemigrace  dosídlení jihočeského pohraničí představuje největší socio-demografickou událost, která od roku 1918 na sledovaném území nastala.

Zatímco osídlení do roku 1945 tvořilo z více než 85% německé etnikum, po skončení reemigrace získala národnostní struktura oblasti velmi pestrou podobu. Kromě Čechů z vnitrozemí přišli do pohraničí Češi a Slováci z Maďarska, Rumunska, Slovenska, Češi z Volyně a Podkarpatské Rusi, slovenští Cikáni-Romové, krátkodobě rovněž bulharští a italští dělníci a další.


Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda - historie - život. 1. vyd. Praha : Baset, 2006. 847 s. ISBN  80-7340-091-X.