Občanské fórum I., II.

Autor: Jiří SUK

Doporučil(a)Mgr. Vojtěch RIPKA
Tématická sada17. listopad a "sametová revoluce"

O knize

Publikace Občanské fórum sestává ze dvou na sebe volně navazujících svazků, které se vzájemně doplňují. První díl Občanské fórum: listopad – prosinec 1989. Události. předkládá přehled událostí, které se odehrály na centrální úrovni, základní charakteristiku doby, dění uvnitř politických stran a především uvnitř samotných protitotalitních hnutí, příčiny vzniku Občanského fóra a jeho ustavování či informace o vnitřní struktuře a politickém působení Koordinačního centra občanského fóra v roce 1989. Chronologicky mapuje sled událostí, které se odehrály v období od 17. listopadu do 30. prosince. Informuje den po dni o všem důležitém, co se událo v rámci Občanského fóra, o jeho působení i aktérech. Jsou zde zahrnuty události na centrální úrovni, především ve velkých městech jako je Praha a Bratislava – regionální aktivity kniha opomíjí. Druhý díl s názvem Občanské fórum: listopad-prosinec 1989. Dokumenty. na první díl volně navazuje a doplňuje ho o všechny dokumenty vydané Koordinačním centrem Občanského fóra. Knihy předkládají ucelenou sérii faktů a informací o tomto tématu, je zde možné hledat jako v encyklopedii den po dni, součástí je také seznam použitých zkratek a jmenný rejstřík.

Chcete vědět víc? Přečtěte si recenzi od Markéty Kolářové.

Napsali o knize: