Zaměření: 
Populárně odborný časopis Pes přítel člověka se zabývá všemi aspekty chovu a výcviku psů. Tento ryze český časopis výchází každý měsíc již po mnoho let. V časopise můžeme najít nespočet fotografií, články veterinárních lékařů, odborníků - výcvikářů, stejně tak jako reportáže z národních i mezinárodních výstav a kynologických soutěží. V rubrice Poradna vycházejí odpovědi na dotazy čtenářů; každý měsíc představuje časopis v obsáhlém článku některé z plemen. V kratších materiálech se čtenář dočte organizační zprávy i oficiální informace Českomoravské kynologické unie; nechybějí termínové kalendáře výstav a soutěží. Inzertní příloha časopisu je věnovaná chovatelským stanicím, distributorům krmiv, potravinových doplňků, výrobcům chovatelských potřeb a dalším.