Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě, ve Slezsku

Autor: Irena DIBELKOVÁ

Knihu doporučuje: K3 Bohumín - středisko knihovna


Javascript is required to view this map.

O knize

Chcete-li poznat místa, která sehrála významnou roli ve všech obdobích historie, pak se vydejte s touto knihou. po stopách opevnění, obranných valů a hradeb, které vznikaly na našem území. Obdivovat můžete i systému pevnostních objektů na našich hranicích, jejichž výstavba proběhla ve 30. letech 20. století. jako reakce na stále se zhoršující mezinárodní situaci. Kniha přináší množství údajů o jednotlivých objektech i dalších praktických informací.


DIBELKOVÁ, Irena. Pevnosti a opevnění : v Čechách, na Moravě, ve Slezsku. 1. vyd. Praha : Olympia, 2007. 167 s. ISBN 978-80-7376-013-7.