Jméno zvlášť: 
Iva
Příjmení zvlášť: 
Málková
Působiště: 
STOB - STop OBezitě
Zaměření: 
Problematikou terapie obezity se zabývá již od dob svého studia. V České republice se jí podařilo zavést a rozšířit aplikaci kognitivně behaviorální psychoterapie obezity do klinické praxe.Je členkou výboru Obezitologické společnosti, Národní rady pro obezitu, výboru Kognitivně behaviorální společnosti.