Jméno zvlášť: 
Jan
Příjmení zvlášť: 
Bureš
Působiště: 
Ústav politologie, Filozofická fakulta, Karlova univerzita
Zaměření: 
přechod k demokracii v Československu a ČR po roce 1989; český politický systém; teorie přechodů k demokracii a problematika přechodů zemí střední a východní Evropy k demokracii; komparace politických systémů zemí střední a východní Evropy; teorie politických strana stranických systémů; dějiny politického myšlení, moderní politické ideologie; teoretické a metodologické přístupy v politické vědě; historie Sovětského svazu a současný politický systém Ruska; moderní česká historie (Edvard Beneš)