Poválečná Evropa: dějiny od roku 1945

Autor: Tony JUDT

Doporučil(a)Doc. PhDr. Jiří LACH, Ph.D., M.A.
Tématická sada17. listopad a "sametová revoluce"

O knize

Jedinečná práce na téma moderní Evropy přehledně zachycuje jak celkový vývoj Evropy tak i protikladné zkušenosti Evropanů na Východě a na Západě. Nabízí pochopení smyslu moderní evropské historie a identity, tedy toho, jaká Evropa je a jaká byla. Časově je dovedena až po válku v Iráku a volbu papeže Benedikta XVI.

V roce 1945 byla Evropa na kolenou. Značnou část evropských zemí těžce postihlo válečné ničení, masové vraždění, letecké bombardování a rozvrat. Prakticky celá východní polovina kontinentu upadla pod sovětskou nadvládu, takže jednu totalitu tam nahradila druhá. Dnes už Sovětský svaz neexistuje a enkláva demokratických států Evropské unie v současnosti sahá až k hranicím samotného Ruska. Příběh vzkříšení Evropy, která povstala z trosek; příběh sestupu a pádu sovětského komunismu a vzestupu Evropského společenství a Evropské unie; příběh konce evropských říší a obtížného a proměnlivého vztahu Evropy k válečné minulosti a ke dvěma supervelmocím, které jej vymezují, Rusku a Americe. Jasně a přehledně zachycuje jak celkový vývoj Evropy tak i protikladné zkušenosti Evropanů na Východě a na Západě.

Napsali o knize:

Politické změny před 20 lety nelze pochopit bez geografického a dějinného kontextu. Tony Judt léta sledoval soudobé dějiny Evropy a, jako jeden z mála západních historiků (Angličan žijící v USA), byl s to vykreslit vývoj střední a východní Evropy se stejným vhledem, jako osudy klíčových států Evropy. To je dáno Judtovou dlouhodobou spoluprací s historiky-specialisty na jednotlivé země a problémy, ať už pocházejí z regionu (Istvan Deak, Drago Roksandič) či prokázali schopnosti studia pramenů v místních jazycích (Bradley Abrahms pro české země). V neposlední řadě je kniha pojata výtečně i po jazykové stránce.