Poznáváme svět

Autor: Odile GANDONOVÁ

Doporučil(a)redakce ČTESYRÁD
Tématická sadaKnížky od Ježíška: ví, které budeme číst rádi

O knize

V chudinských čtvrtích velkoměst rozvojových zemí žijí miliony lidí v nesnesitelných podmínkách. Proč vlastně odešli z venkova do měst? I v bohatých zemích jsou však tací, kteří mají hluboko do kapsy a jejichž domovem je ulice. Jak je to možné? Hromadění skleníkových plynů v atmosféře způsobuje globální oteplování. Je to nebezpečné? Ať se podíváme na mezinárodní vztahy, ekonomické mechanismy nebo vědecký a technický pokrok, žijeme ve světě, který je čím dál složitější. I ten sebemenší prvek nějakým způsobem zapadá do světových souvislostí a často pokrývá několik oblastí: politickou, sociální, ekonomickou... Jak rozluštit čím dál komplikovanější zprávy, které nás každodenně zaplavují? Cílem této publikace, určené zvídavým světoobčanům od 10 let, je poskytnout čtenářům srozumitelná vysvětlení, aby snáze pochopili fungování dnešního světa (kořeny izraelsko-palestinského konfliktu, důsledky skleníkového efektu, onemocnění AIDS, přínos spravedlivého obchodu...) a představit jim hlavní problémy, s nimiž se člověk bude muset vyrovnat v blízké budoucnosti: otázky politické (život ve společnosti), geopolitické (život v míru), ekonomické a sociální (jak vybudovat spravedlivější svět), ekologické (záchrana planety Země) a kulturní (prosazování kulturní rozmanitosti). Text je prokládán četnými obrázkovými schématy, mapkami, ilustracemi a fotografiemi. Originální grafické zpracování usnadňuje dětskému čtenáři pochopení dnešní nesmírně složité reality.

Napsali o knize:

Některá témata, jako například globální problémy, se mohou zdát pro děti nepříliš vhodná, ale kniha Odile Gandonové „Poznáváme svět“ nám dokazuje, že ani tyto složité otázky nemusí být pro děti tabu. Nápaditě zpracovaná publikace přibližuje dětskému čtenáři složité politické, ekonomické, ekologické, společenské i kulturní otázky a snaží se vše srozumitelně vysvětlit v širších souvislostech. Vizuálně vhodné zpracování a bohatý doprovodný aparát usnadňuje dětskému čtenáři vhled do celé této problematiky.