Příběh města Český Krumlov

Autor: Václav BEDŘICH a kol.

Knihu doporučuje: Městská knihovna v Českém Krumlově


Javascript is required to view this map.

O knize

Publikace vydána u příležitosti 700. výročí města Český Krumlov. Kniha zahrnuje období od 13. století do současnosti. Text je z pera významných českokrumlovských historiků a archivářů. Kniha obsahuje velké množství historických i soudobých fotografií.

Ukázka z knihy

První písemná zmínka o Českém Krumlově se netýká města, ale tamního hradu. Dne 1. dubna roku 1253 vydal moravský markrabě a rakouský a štýrský vévoda Otakar, pozdější český král Přemysl Otakar II., listinu, ve které se zavázal dbát rozhodnutí biskupů bamberského, freisingenského                a seckavského ve sporu o léno udělované rakouským vévodům pasovskými biskupy. Mezi svědky v Otakarově listině je uveden také „Witigo de Chrumbenowe“ Vitek z Krumlova. Doba vzniku, velikost a vzhled původního gotického českokrumlovského hradu dnes můžeme pouze hypoteticky předpokládat. Nejstarší známé uvedení jména jeho držitele z roku 1253 určuje alespoň přibližně období, kdy byl postaven. S největší pravděpodobností se tak stalo v první třetině 13. století, možná na přelomu 12. a 13. století.

(s. 8)

BEDŘICH, Václav et al. Příběh města Český Krumlov. 1. vyd. Český Krumlov : Město Český Krumlov, 2009. 191 s. ISBN 978-80-254-4796-3.