Příběhy krumlovské točny

Autor: Jan Matěj KRNÍNSKÝ a kol.

Knihu doporučuje: Městská knihovna v Českém Krumlově


Javascript is required to view this map.

O knize

Historie ojedinělé divadelní scény podaná čtivou formou příběhu. Před třemi lety přišel do redakce nakladatelství Růže slavný herec Petr Hanus s myšlenkou vydat knihu příběhů o krumlovském otáčivém hledišti, aby jednou nezbyly jen novinové polemiky o tom, zda má točna právo na svou existenci. Postupně shromažďoval podklady, ale jeho záměry se neuskutečnily. Na podzim následujícího roku totiž dobrovolně odešel ze světa. Růže na jeho počest knihu dokončila.

Ukázka z knihy

"Já myslím, že by to šlo,“ přerušil Haasovy úvahy druhý muž, který celou tu dobu na trávě před Bellárií čile krokoval, cosi si poznamenal tužkou do notesu a co chvíli si zastiňoval rukou oči proti slunci, když měřil výšku okolních stromů. Také věděl o čem hovoří, neboť tu fontánu „dělal“ s Karlem Konstantinem právě on.

„Máte na mysli to …“ nedořekl Otta Haas a namísto zbytku věty ukázal ukazováčkem k zemi a opsal s ním ve vzduchu imaginární kruh. Druhý muž, nikdo menší než světově uznávaný scénograf Joan Brehms, se usmál pod svůj knírek a svraštil čelo nahoře lemované neodmyslitelným baretem s anténkou. „Přesně tak,“ odpověděl. Oba muži na sebe pohlédli přímo spiklenecky, poněvadž ta myšlenka je oba provázela již několik měsíců a nyní stačilo říci pouhé slovo, aby nabyla svých reálných rozměrů. „Myslím, že to bude velkolepé. Nebudeme omezeni hloubkou jeviště a dekorací. Vše bude takové dynamické a dramatické – i když už slyším ty námitky…“ 

(s. 16)

KRNÍNSKÝ Jan Matěj et al. Příběh krumlovské točny. 1. vyd. Krnín : Růže, 2009. 64 s. ISBN 978-80-86975-30-6.