Zaměření: 
Časopis se snaží přinášet vysoce odborné informace, ale chce zajímavou a přístupnou formou své čtenáře informovat o potřebách jejich miláčků, jejich vlastnostech, schopnostech, problémech i radostech. Mimo to, že chce být rádcem a pomocníkem, přináší nejrůznější zajímavosti, překvapující zážitky a životní příběhy psů i jejich majitelů. Součástí je i přehledný informační servis.