Skutečnost a mýtus města Odřivousova

Autor: Emil PŘIKRYL

Knihu doporučuje: Městská knihovna Bílovec


Javascript is required to view this map.

O knize

Publikace, která vznikla jako dar městu od pana Emila Přikryla – učitele, výtvarníka a kronikáře města Bílovce. Je to zároveň završení jeho celoživotní práce, kterou pro město vykonal a ve které se chce podělit o své životní vzpomínky, protkané neustálým studiem dávné minulosti města Bílovce a jeho okolí. Publikace hovoří srozumitelnou řečí a krásnými perokresbami z autorovy dílny ke všem, kteří hledají jednoduchou cestu, jak se seznámit s historií a se vžitými názvy ve městě, s jeho bájemi a pověstmi, které se k nim vážou a mají vztah k historickým skutečnostem.

Ukázka z knihy

Jsme u bývalého sídla pánů bílovického panství. Zámek byl postaven původně jako dřevěná tvrz okolo roku 1240 mimo okruh města na území obce Velkých Albrechtic. Když se však okolo roku 1380 stavěly městské hradby, byl pojat do vnitřního města. Do dnešní podoby s mansardovou střechou byl přestavěn v roce 1734. Několikrát vyhořel, posledně v roce 1945 až do základů. V dalších letech byl postupně zastřešen a opraven do dnešní podoby. V roce 1969 bylo v části zámeckého dvora dokončeno širokoúhlé kino, jehož pódium slouží i k vystupování mnoha pěveckých, hudebních či tanečních souborů, nebo k pořádaní jiných společenských akcí.


PŘIKRYL, Emil. Skutečnost a mýtus města Odřivousova. Bílovec : Městský úřad, 1994. 56 s.