Slavnosti pětilisté růže

Autor: Jan Matěj KRNÍNSKÝ

Knihu doporučuje: Městská knihovna v Českém Krumlově


Javascript is required to view this map.

O knize

Publikace ke čtyřicátému výročí založení tradice novodobých českokrumlovských slavností a dobové materiály z historické městské slavnosti v roce 1909. V knize nalezneme podrobný popis všech městských slavností, které se od počátku 20. století ve městě konaly. Součástí je i pestrá fotodokumentace.

Ukázka z knihy

Tradice současných českokrumlovských slavností vychází ještě z doby c.k. mocnářství. Tehdejší „festy“ se v souladu s národnostním složením odehrávaly s většinovým německým podílem. Bylo tomu tak i při velkých městských slavnostech v roce 1909 k 600. výročí města. Slavnost se tehdy konala dva dny v říjnu a jejím hlavním hostem byl zámecký pán kníže Adolf Josef ze Schwarzenberku. Součástí programu bylo přejmenování ulic, koncerty městské hudby a zpěváckých spolků a slavností osvětlení města. Střed města se stal jevištěm nákladně kostýmové a dobře inscenované historické hry. V časných ranních hodinách táhli ulicemi rožmberští jezdci a městští knechti s bubny a píšťalami. To byla pouze předehra, po níž následovala slavnostní mše v chrámu sv. Víta.

(s. 7)

KRNÍNSKÝ, Jan Matěj. Slavnosti pětilisté růže. Krnín : Růže, 2008. 112 s. ISBN 978-80-86975-24-5.