Souostroví Gulag

Autor:
Žánr:
Tip vložil: Petr Škyřík

Kniha, kterou napsal Solženicyn na základě svých zkušeností z pracovních táborů a za kterou byl perzekuován. Nejedná se o čtivou beletrii, ale o svědectví o obludnosti systému za Stalinovy éry, svědectví o zvěrstvech páchaných na lidech, nesmyslném zatýkání, koncentačních táborech, fyzické a duševní likvidaci celých národů.

Nebyl by to však Solženicyn, kdyby pro tíživost a množství faktografického materiálů ulpěl na popisnosti; naopak, v knize najdeme eticky a filozoficky pozoruhodné pasáže.

A jak ovlivnila tato kniha mě? Přečtení této knihy na gymnáziu bylo tím impulsem, proč jsem šel studovat politologii a filozofii. Takže celkem silný čtenářský zážitek :)