Sto studentských revolucí: studenti v období pádu komunismu - životopisná vyprávění

Autoři: Milan OTÁHAL, Miroslav VANĚK

Doporučil(a)Mgr. Vojtěch RIPKA
Tématická sada17. listopad a "sametová revoluce"

O knize

Kniha přináší přímá svědectví studentů o událostech 17. listopadu 1989 na Národní třídě, o studentské stávce, ale také jejich vzpomínky na život za socialismu. Významnou část knihy tvoří také historický úvod a analýza a interpretace výpovědí.

Napsali o knize:

Soubor sta rozhovorů se studenty aktivními v roce 1989 je doplněn cennou studií o normalizační každodennosti.