Stoleté příběhy: Český ráj na sklonku Rakousko-Uherska

Autor: Karel ČERMÁK

Knihu doporučuje: Městská knihovna a infocentrum Dolní Bousov


Javascript is required to view this map.

O knize

Kniha je zaměřena na období sklonku habsburské monarchie v oblasti Českého ráje. Je pojata jako úctyhodná koláž složená z dobových snímků, převážně pohlednic, doplněná texty charakterizujícími život lidí v tomto regionu na počátku minulého století. Sám autor v úvodu vymezuje časový úsek, kterému se kniha věnuje, roky 1900 až 1918. Kniha čítající na 220 stran je rozdělena do čtyř základních kapitol, které jsou věnovány Jičínsku a Novopacku, Mnichovohradišťsku a Mladoboleslavsku, Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku. Pestrý kaleidoskop příběhů, které autor vytěžil během dlouholetého bádání, doprovází 445 historických záběrů (pohlednic) z měst a vesnic Českého ráje, šest dobových map a více než pět desítek dalších obrázků zachycujících například portréty zajímavých osob či publikací.


ČERMÁK, Karel. Stoleté příběhy: Český ráj na sklonku Rakousko-Uherska. Jilemnice: Gentiana, c2010, 223 s. ISBN 978-80-86527-25-3 (VáZ.).