Tančící skály

Autor:
Žánr:
Tip vložil: Dagmar

Otevírá dveře do světa vědy, biologie, genetiky, přírodních věd...do světa víry a náboženství.

"Současný pohled do nitra buňky je mnohem složitější. Představte si velkou katedrálu, která je zevnitř vyplněná lešením, a v níž je spousta bočních kaplí, sakristií a výklenků. Na lešení se pilně pracuje a sem a tam na kladkách proudí opravárenské stroje s nářadím a barvou, vše je samočinně kontrolováno pomocí složitého systému zpětných vazeb....Jsou zde přepravní pásy, které připomínají jezdící schody. Všude se táhne velké množství kabelů, které slouží jako závěsné lešení, jež se dá rychle postavit a zase rozložit kde je třeba. Membrána jádra je protkána gigantickými póry, jimiž proudí ven xerokopie návodů na výrobu potřebných proteinových materiálů.....Membrána buňky je opatřena mnoha dveřmi a branami, panuje však pečlivý dohled nad tím, jaká látka se pustí dovnitř a jaká ne.....Z vnějšího prostředí přichází řada poselství. Někteří poslové jsou vpuštěni dovnitř....Jiní poslové do buňky ani nevstoupí. Jedno však v této buňečné katedrále chybí, a to jsou lidé, keří by ten složitý provoz řídili. Všechnu práci vykonávají automatické stroje a všechno funguje samo!"