Farma zvířat

Autor: George ORWELL

Místo, rok a číslo vydáníPraha, 1991, 2. vydání
NakladatelPráce
StatistikyNejpůjčovanější » 2011 » I. čtvrtletí  142x vypůjčeno
Nejpůjčovanější » 2011 » II. čtvrtletí  108x vypůjčeno
Nejpůjčovanější » 2010 » II. čtvrtletí  66x vypůjčeno
Nejpůjčovanější » 2009 » II. čtvrtletí  64x vypůjčeno
Nejpůjčovanější » 2010 » III. čtvrtletí  68x vypůjčeno
Nejpůjčovanější » 2011 » III. čtvrtletí  111x vypůjčeno
Nejpůjčovanější » 2010 » IV. čtvrtletí  107x vypůjčeno
Nejpůjčovanější » 2009 » IV. čtvrtletí  64x vypůjčeno

O knize

Farmu zvířat, své nejcenější beletristické dílo, napsal George Orwell v letech 1943 a 1944, ale poprvé vyšla až v roce 1945, a to po značných peripetiích. Důvodů obrovského úspěchu knihy je hned několik: vedle nezpochybnitelných literárních kvalit a estetické působivosti to byla kritika stalinského režimu, ve své době velmi řídká. Navíc realitu tehdejšího Sovětského svazu představila způsobem veskrze komickým a důvěrně známým, takže banalita zla vyvstala v celé své hrozivosti. Alegorie Farmy zvířat je zřejmá na první pohled - na velice malém prostoru tu Orwell ve vynikající zkratce zachytil dějiny Sovětského svazu, a to od šíření leninské ideologie (vystavená lebka "prasečího Lenina" Majora jako parodie mauzolea), přes říjnovou revoluci až po střet Stalina s Trockým (Kuliš) a následné vyštvání Trockého. Příběh revoluce je jasně tragický. Dílo je umělecky pozoruhodnou bajkou, jež je svědectvím o jasnozřivém vhledu do dějin revoluce a zároveň o naivním chápání jejích ideálů.