Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Kniholink - odkazy
na další služby

LibraryThing

Život zvířat

Autor: Charlotte UHLENBROEK

Místo, rok a číslo vydáníPraha, 2009, 1. vydání
NakladatelKnižní klub
StatistikyNejprodávanější » 2009 » Prosinec

O knize

Základní předpoklady života jsou celkem jednoduché – nalezení potravy, sebeobrana, rozmnožování a obsazování nových míst. Způsoby, jakými jich živočichové dosahují, jsou však neobyčejně složité a proměnlivé. Pestrá škála různých typů chování, od propracovaných technik lovu či obrany po úžasné rituály během rozmnožování či složité předivo vzájemných vztahů, odráží rozmanitost živočichů a rozsah fyzického i sociálního prostředí, v němž žijí. Živočichové osídlili každý kout světa, od mořského dna po horské vrcholky a od rovníku k pólům; mohou vytvářet tisícihlavé společenství nebo se vzájemně potkávat jen jednou za život. Chování živočichů je do značné míry závislé na stavbě těla i evoluci druhu. První dvě části knihy nabízejí přehledný a podrobný popis hlavních skupin živočichů a jejich vývoje, stavby těla i smyslů. Hlavní část knihy se věnuje aktivitám živočichů. Je rozdělena do osmi kapitol, které jsou zaměřené na různé aspekty života, i když nejsou vždy výjimečné. Nejedná se o úplný přehled všech typů chování – kniha by musela mít mnoho dílů a její napsání by trvalo nesmírně dlouho. Je nicméně rozsáhlým přehledem našich současných znalostí chování živočichů včetně typických i neobvyklých projevů v rámci jednotlivých skupin, klasických poznatků i nových objevů. Psát o chování živočichů je v dnešní době fascinující. Pokrok v neurobiologii, anatomii a fyziologii znamenal revoluční změnu v chápání základních principů chování a rychle se rozvíjející studium ekologie odhalilo výjimečné předivo vztahů mezi různými druhy. Dovršení dlouhodobého výzkumu sociálního chování poskytlo možnost podrobně nahlédnout do živočišných společenských vztahů. Mnohé z těchto objevů setřely hranice mezi chováním člověka a ostatních živočichů, ať už to je používání symbolických signálů při dorozumívání, intenzivní socializace nebo otázka řešení problémů. Také nové technologie nám umožňují odhalit tajemství vjemů, které jsou pro nás cizí, jako je vnímání polarizovaného světla či magnetického pole při navigaci, elektrických signálů při lovu nebo nepatrných vibrací při dorozumívání. Kniha odráží nesmírné množství práce, kterou vynaložili biologové na trpělivé pozorování živočichů v terénu i v laboratoři a které věnovali mnoho let, či dokonce celý život. Obsahuje poznatky z nesčetných složitých pokusů, jimiž ověřovali, proč se živočichové chovají určitým způsobem. Některé druhy jsou podrobně prozkoumané a o jejich chování víme spoustu podrobností; jiné jsou takřka neznámé a do tajů jejich životů jsme sotva nahlédli. Kniha je dílem týmu odborníků a je doprovázena ilustracemi a nádhernými fotografiemi, které vás překvapí na každé stránce a díky nimž kniha doslova ožívá.