Všeobecný princip

Autor:
Žánr:
Tip vložil: tomg

Co bylo příčinou první světové války. Příčiny vzniků velkých požárů, možnost předpovědí velkých zemětřesení. Všechna tato témata mají jedno společné - při jejich zevrubném zkoumání se ukazuje, že jde o samoorganizované systémy nacházejícící se permamentně v kritickém stavu. V důsledku toho může mít i malá příčina velký následek, ovšem přesně předpovědět konkrétní příčinu je nemožné. Naopak co vysledovat lze, je mocninná závislost mezi pro výskyt velkých zemětřesení (čili rozdělení čekacích dob pro nejbližší další velké zemětření poté, co k podobnému již došlo). Co je na tomto pravidle zajímavé a proč o něm píši je, že se vztahuje i na síť poznání. V jedné z kapitol se kniha zabývá i tím, jak měřit dopad vědeckého článku na poznání v dané oblasti, a to na konkrétním příkladu analýzy Web of Science. Vice již v knize samé...