Vyděděnec

Autor:
Žánr:
Tip vložil: Ropák

Sci-fi příběh, který se zabývá otázkou hledání ideálního společenského řádu na příběhu geniálního matematika přecházejícího z jednoho do druhého světa - z idealistického anarchistického Anarresu do kapitalistického Urrasu, které jsou od sebe téměř zcela izolovány.

V historii Urrasu se objevila rebelka proti stávajícímu společenskému řádu. Jmenovala se Odo a její utopické hnutí získalo množství stoupenců. Vláda se rozhodla, že odonistům přenechá neplodný pouštní měsíc Annarres, kde se pokusili vytvořit dokonalou společnost založenou na téměř úplné svobodě jedince, společnosti bez vlády a zákonů, společnosti, kde je každý člen celku užitečný.

Nic však není tak ideální, jak vypadá a to i na zdánlivě idealistickém Anaressu. Napsaná pravidla pro vzájemné soužití antagonistických systémů překročí až geniální matematik Shevek, který odcestuje na univerzitu v Urrasu. Tím spouští řetězec událostí, který vede až k ozbrojené vzpouře na Urrasu.