Významní rodáci a osobnosti Bílovecka

Autor: Zdeněk KUCHTA

Knihu doporučuje: Městská knihovna Bílovec


Javascript is required to view this map.

O knize

Cílem této publikace je připomenutí toho, že i na Bílovecku se narodili nebo žili a žijí lidé, kteří svým životem a dílem daleko překročili význam kraje, z něhož vyšli. Mnohé z nich je nutné vyzvednout ze zapomnění, do něhož upadli buď během času, nebo v důsledku politických zvratů. Ti pak, kteří se na Bílovecku nenarodili, ale většinu svého produktivního života mu věnovali, si zaslouží nemenší uznání.

Ukázka z knihy

PŘIKRYL EMIL.

Učitel, malíř, vlastivědný pracovník

*11. 10. 1912 ve Výklekách (okr. Přerov)

Narodil se v dělnické rodině, otec byl tesař a matka v domácnosti. Matka však příležitostně pracovala jako lesní dělnice. Mládí mladého Emila silně ovlivňovala nouze, s níž rodina neustále zápolila. Měl ještě 4 sourozence a otec byl často bez práce. Přesto měl hodně ušlechtilých zájmů, hrál na housle, trubku a miloval literaturu. Emilovi nakonec jako nejmladšímu bylo umožněno studium.

Po vystudování reálky v Lipníku n. Bečvou složil v roce 1933 doplňovací maturitu na Učitelském ústavu v Olomouci. Od roku 1934 působil jako výpomocný učitel v Hošťálkovicích a Ludgeřovicích a od 1. 9. 1934 na české menšinové měšťanské škole (dnes ZŠ TGM) v Bílovci. Už tehdy se zapojil do kulturního života především v České besedě a místním odboru Matice opavské. Po dvou letech svého působení v Bílovci však musel nastoupit na vojenskou prezenční službu.

Okamžitě po skončení II. světové války přichází Emil Přikryl do válkou poničeného Bílovce a vyučuje na měšťanské škole, nanově zřízeném gymnáziu, pak na jedenáctileté střední škole a nakonec se stává ředitelem základní devítileté školy.


KUCHTA, Zdeněk. Významní rodáci a osobnosti Bílovecka. Bílovec : Město Bílovec, 2009. 216 s.