Čtyři západy slunce

Autor: Mika WALTARI

Doporučil(a)redakce BiblioHelp
Tématická sadaBojujeme proti depresi!

O knize

Finský spisovatel Mika Waltari dosáhl širokého mezinárodního ohlasu a přízně čtenářů zejména svým velkým historickým románem Egypťan Sinuhet, který zaujímá v jeho rozsáhlém literárním díle vskutku dominantní postavení. Není divu, že sám autor pociťoval naléhavou potřebu svěřit se o okolnostech a vlastním vnitřním rozpoložení, které provázely vznik a průběh práce na tomto jeho stěžejním románu. Proto napsal tento příběh, transponovaný do polohy filosofického podobenství, v němž všední skutečnost každodenního žití se nerozpojitelně prolíná s imaginací niterného dobrodružství a s hlubokým smyslem symbolických vyjádření citových vzruchů, blouznivých výprav do světa snu a fantazie i rezignovaných návratů k rozumové a věcné próze žití. Je to v podstatě jediný básnický obraz děje, který se odehrává jaksi skrytě a utajeně před ostatními a doslova pod povrchem civilní obyčejnosti svého hlavního hrdiny. Autor se připodobňuje k výrobci hřebíků, jenž po několika letech úspěšného působení náhle zanechal tohoto úctyhodného a užitečného řemesla, aby se zabýval něčím daleko mu milejším. Co prožil se svým náhle nepokojným srdcem, se svými Egypťany a se svou vzpourou proti šedé jednotvárnosti a nudě své jinak neproblematické a zcela praktické existence, je námětem této líbezné i duchaplné a v každém směru poetické knihy.

Napsali o knize:

Filozofie, lyrika a poetika – způsoby, kterými se hlavní postava knihy a současně autor sám „potýká“ se svým duševním stavem. Kniha předkládá obrazy tvůrčího muže ve středních letech, který cítí, jak stárne, hledá a ptá se na lásku a po krásách života. Ozvěnou jeho hledání a žití je jeho srdce, které stejně jako svůj život ztrácí, odkládá a opět hledá a nalézá.