Deprese jako šance: spirituální impulzy

Autor: Anselm GRÜN

Doporučil(a)redakce BiblioHelp
Tématická sadaBojujeme proti depresi!

O knize

Deprese, smutek, zádumčivost jsou průvodními znaky životního stylu moderního zaměstnaného a uspěchaného člověka. V tunelu práce a rychlého odpočinku jako by aktivní člověk nedovedl nalézt potřebné světlo a útěchu, kterých je mu tolik zapotřebí. Příznaky deprese jsou autorovi znameními, která je třeba umět dešifrovat a správně číst. Kniha uvádí do spirituálních úskalí duševních stavů, které mohou vést k depresi, jakési „temné noci duše“. Nenabízí snadné návody, ale hluboké zamyšlení a analýzu, které mohou být východiskem k překonání krátkodobých depresivních period nebo i závažné nemoci.

Anselm Grün je jedním z nejúspěšnějších spirituálních autorů dneška. Jako benediktinský mnich žije a pracuje v německém opatství Münsterschwarzach, kde píše a vydává knihy, vede poradenskou službu a je ekonomem kláštera. Jeho knihy dosáhly ve světě už milionových nákladů.

Napsali o knize:

Autor, benediktinský opat, pohlíží na depresi z hlubšího, duchovního hlediska. Vidí v ní nejenom osobní, duševní a emoční krizi, ale současně i šanci – šanci, resp. možnost k duchovnímu, osobnostnímu růstu člověka. Popisované stavy tedy neshledává jako definitivní a konečné, přiklání se spíš k tomu, že nám mohou v životě pomoci, například k důležitým životním změnám či rozhodnutím.