Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989

Autoři: Adéla GJURIČOVÁ (editorka), Michal KOPEČEK (editor)

Doporučil(a)PhDr. Jan BUREŠ, Ph.D.
Tématická sada17. listopad a "sametová revoluce"

O knize

V Kapitolách z české politiky se schází okruh českých i zahraničních autorů mladší a střední generace, kteří se pokoušejí o první nahlédnutí politického vývoje po roce 1989 z historické perspektivy, tj. především z hlediska dlouhodobějších trendů i diskontinuit moderního českého politického života. „Politika“ v jejich pojetí přitom nezahrnuje pouze studentské hnutí, vytvářející se politické strany, osobnosti politiků, instituce občanské společnosti či politické ideologie, nýbrž také společenskou reflexi transformace tak, jak ji můžeme sledovat z literárních a filmových zpracování nebo na fenoménu ostalgie. Kniha je určena širšímu okruhu čtenářů, kteří chtějí svou vlastní paměť doby transformace a postkomunismu konfrontovat s výsledky bádání odborníků z nejrůznějších oborů – historie, politologie, sociologie, ekonomie, práva i literární a filmové vědy.

Napsali o knize:

Sborník vynikajících studií o politických, ekonomických, literárních a filmových aspektech českého přechodu k demokracii.