Léčivá moc smíchu: smích a zdraví, smích a vztahy, smích a práce, smích a výchova

Autor: Karel NEŠPOR

Doporučil(a)redakce BiblioHelp
Tématická sadaBojujeme proti depresi!

O knize

Úsměv ve správnou chvíli dokáže prolomit ledy v mezilidských vztazích. Často je to právě úsměv, který stojí na počátku přátelství, spolupráce nebo i manželství. Smích nejen stmeluje rodiny a pracovní týmy, ale také pronikavě ovlivňuje řadu tělesných funkcí a slouží tělu jako signál, že je možné se uvolnit. Smích je starší než řeč a je vrozený. O příznivých účincích smíchu na duševní i tělesné zdraví je přesvědčena řada lékařů v různých částech světa, kteří smích a humor systematicky využívají při léčbě. Jedná se tedy o téma, jemuž stoji zato věnovat pozornost a zabývat se jím do hloubky. Tato kniha je praktická, čtivá a srozumitelná. Najdete v ní mimo jiné více než 50 způsobů, jak prozářit a proteplit svůj život smíchem, i když právě nesvítí slunce a nemáte to lehké.

Napsali o knize:

Lidem v depresi do smíchu moc není – tuto knihu lze brát jako určitou prevenci, jak špatné náladě předejít. Její podtitul „smích a zdraví, smích a vztahy, smích a práce, smích a výchova“ celkem výstižně obkresluje pole působnosti úsměvu, smíchu a humoru – ten, když se vyskytne v každé z uvedených situací, má sílu zjemnit její hrany, působit hojivě a léčivě.