Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Kniholink - odkazy
na další služby

LibraryThing

Spisy Vladimíra Holana a vedení divadla Viola

Autor: Vladimír JUSTL

Ocenění:Magnesia Litera » Přínos české literatuře
Ocenění z roku:2007
Pořadí v TOP 12:.

Vladimír Justl (1928-2010) byl literární historik, divadelní vědec a jeden z největších znalců české literatury a divadla. Pracoval ve Státním nakladatelství krásné literatury a umění (pozdější Odeon), byl režisérem a dramaturgem Poetické vinárny Viola a zabýval se uměleckým přednesem. Od poloviny 50. let působil jako dvorní editor básníka Vladimíra Holana, inicioval a vedl vydávání jedenáctisvazkových „Sebraných spisů V. Holana“ (Odeon, 1965-1988) i zatím neukončených patnáctisvazkových „Spisů V. Holana“ (Paseka, 1999-), byl také autorem autentického životopisu tohoto význačného básníka. Editoval však nejen spisy Vladimíra Holana, ale i mnoha dalších významných českých autorů (např.: Františka Langera či Josefa Škvoreckého).