Magnesia Litera je České literární ocenění, které od roku 2002 každoročně uděluje Sdružení Litera. Je vyhlašována v několika kategoriích. V každé přibývá jeden laureát (za konkrétní titul) ročně. Cena čtenářů nese od roku 2006 název Kanzelsberger podle prodejce knih, který ji sponzoruje.

ilustrační obrázek

Ocenění obsahuje tyto kategorie


Knihy této kategorie

Božena Němcová – Korespondence I-IV

autor: nakladatelství Lidové noviny / Ocenění z roku: 2008
Toto obsáhlé čtyřsvazkové dílo zahrnuje všechnu zachovanou korespondenci spisovatelky Boženy Němcové, jak vlastní (odeslanou a neodeslanou) tak i přijatou. Korespondence je chronologicky rozdělena: první díl ob…


Cesty na Sibiř

autor: Martin RYŠAVÝ / Ocenění z roku: 2009
Dvoudílný román Martina Ryšavého „Cesty na Sibiř“ přináší příběh nelehké pouti českého mladíka, který se při cestě za hledáním sebe sama, za láskou a smyslem života dostává až na ruský Dálný Východ. Dílo můžeme…


Dějiny nové moderny

autor: Vladimír PAPOUŠEK a kol. / Ocenění z roku: 2011
Autorský kolektiv pod vedením Vladimíra Papouška představuje ve své výpravné publikaci dějiny české literatury od roku 1905 do roku 1923 netradičním způsobem. Snaží se vyprávět příběhy literárních textů v jedno…


Deníky - Svazek I. (1943-1967), Svazek II. (1968-1989)

autoři: Sándor Márai, překlad: Estera SLÁDKOVÁ, Dana GÁLOVÁ, / Ocenění z roku: 2009
Maďarský spisovatel Sándor Márai si deníky vedl od roku 1943 až do svojí smrti roku 1989, od samého začátku byly určeny k publikaci, jsou vrcholem jeho rozsáhlé tvorby. Dokázal v nich mj. zachytit historii Evro…


Domek na vinici

autor: VIOLA FISCHEROVÁ / Ocenění z roku: 2010
Autorka v celé své básnické tvorbě často akcentuje ty nejvýznamnější stránky lidského bytí – lásku a smrt. Také ze stránek „Domku na vinici“ dýchají milostné a záhrobní tóny, ústředním tématem však je domov, kt…


Edice "Dílo Milady Součkové"

autor: nakladatelství PROSTOR / Ocenění z roku: 2010
V české literatuře 20. století je tvorba Milady Součkové ojediněle celistvá a výrazně překračuje hranice domácího kontextu. Vydáním dvanácti svazků Díla Milady Součkové nakladatelství Portál postupně od polovin…


Edice AAA

autor: nakladatelství ARGO / Ocenění z roku: 2011
Prestižní edice AAA (AngloAmerickýchAutorů) pražského nakladatelství Argo představuje už osmnáctým rokem nejlepší prózu (romány i povídky) od anglicky píšících autorů a autorek, tedy spisovatelů z USA, Velké Br…


Ediční řada "Dějiny filosofie"

autor: Nakladatelství OIKOYMENH / Ocenění z roku: 2007
Od doby svého vzniku v roce 2000 byla edice „Dějiny filosofie“ realizována více jak z poloviny. V této řadě postupně vycházejí české překlady nejlepších současných monografií k jednotlivým obdobím dějin evropsk…


Fízl

autor: Petr PLACÁK / Ocenění z roku: 2008
Kniha „Fízl“ od Petra Placáka je označována jako knižní esej. Autor vychází z dobových úředních materiálů Státní bezpečnosti a konfrontuje je s vlastními vzpomínkami. Vyprávění hlavního hrdiny se střídá s obsáh…


Francouzská suita

autoři: Irène Némirovská, Překlad: Helena BEGUIVINOVÁ, / Ocenění z roku: 2012
Spisovatelka z ukrajinské židovské rodiny, žijící ve Francii od dvacátých let minulého století, napsala román Francouzská suita v letech 1941-42, jednom z nejhorších údobí Francie po napadení Německem, kdy útěk…


Grandhotel

autor: Jaroslav RUDIŠ / Ocenění z roku: 2007
„Grandhotel“ je podivuhodná básnická próza, fantaskní, ale v příbězích některých postav zároveň dnešní a reálná. Hlavním hrdinou je celkově neúspěšný třicátník Fleischman, který pracuje jako údržbář slavného ho…


Jmenuji se červená

autoři: Orhan Pamuk, překlad: Petr KUČERA, / Ocenění z roku: 2008
Román tureckého nositele Nobelovy ceny za literaturu (2006) Orhama Pamuka, který je považován za vrcholné dílo tohoto autora, do češtiny přeložil Petr Kučera. Děj se začíná jednoho zimního večera roku 1591 v Is…


Kinematografie zapomnění. Počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973)

autor: Štěpán HULÍK / Ocenění z roku: 2012
Zdařilá monografie analyzuje a interpretuje jedno z pozoruhodných období vývoje české společnosti a její kultury – období soumraku Pražského jara a upevnění mocenských pozic ve stranickém vedení i vládní exekut…


Krooa krooa

autor: Radek FRIDRICH / Ocenění z roku: 2012
Pokud Poeův Krkavec hovořil ještě i lidským jazykem, vydává ten Fridrichův už jen skřeky stejně hrůzyplné jako nesrozumitelné: ocitá se totiž v krajině Sudet, v kraji vyradýrované paměti, v místech, kde základy…


Lexikon české literatury

autoři: Vladimír FORST, Jiří OPELÍK, Luboš MERHAUT / Ocenění z roku: 2009
Komplexní encyklopedistické dílo přináší v celkových 3487 textových heslech ucelený obraz české literatury od jejího vzniku (staroslověnské a latinské texty) až do poloviny 20. století. Lexikon byl rozvržen do …


Lichožrouti

autor: Pavel ŠRUT / Ocenění z roku: 2009
Autorská pohádka Pavla Šruta s osobitou dávkou humoru vypráví o lichožroutech, zvláštních bytostech hodujících na našich ponožkách, kteří tak z párů dělají licháče. Originální vysvětlení záhady každé domácnosti…


Listonoš vítr: (co přinesl a co mi šeptal)

autor: Radek MALÝ / Ocenění z roku: 2012
Ojedinělá básnická kniha pro děti, která pracuje s kategorií času, vyjadřuje tesknost podzimu v městské krajině. Objevují se zde příznačné motivy Radka Malého: vítr, chlad, padající listí, motivy stromů, mraků,…


Lucemburská zahrada

autor: Michal AJVAZ / Ocenění z roku: 2012
Poslední Ajvazova novela je založena na prostší osnově, než bychom u autora čekali. Nezapře originalitu své fantazie, ani fantaskní povahu příběhů, ani svůj zájem o města, tentokrát situovaný do Paříže, i zde n…


Moje šílené století

autor: Ivan KLÍMA / Ocenění z roku: 2010
Chlapec z pražských Vršovic Ivan Klíma, který za německého protektorátu nuceně trávil část dětství mezi šancemi terezínského ghetta, už tehdy vytušil, že by chtěl být spisovatelem. Asi to byla jediná cesta, jak…


Myši patří do nebe: ale jenom na skok

autor: Iva PROCHÁZKOVÁ / Ocenění z roku: 2007
Dětem určený příběh začíná překvapivě tragicky – smrtí jedné z ústředních postav, myšky Šupito. Iva Procházková se však tématu života a smrti chopila velmi citlivě a s laskavým humorem. Velké přátelství myšky s…


Nazí

autor: Iva PROCHÁZKOVÁ / Ocenění z roku: 2010
Román Ivy Procházkové Nazí je určen zejména, jinak spíše opomíjeným, dospívajícím čtenářům. Zpověď pětice hrdinů z postkomunistických kultur střední Evropy - Češky Sylvy, jejího litoměřického spolužáka Filipa a…


Nebe nemá dno

autor: Hana ANDRONIKOVÁ / Ocenění z roku: 2011
Knihou „Nebe nemá dno“ se na českou literární scénu po osmileté odmlce vrátila Hana Androniková. Toto dílo se od její předešlé tvorby poměrně výrazně liší. Autorka ve své autobiografické próze přináší veskrze i…


Nejtišší trest

autoři: David Lodge, překlad: Richard PODANÝ, / Ocenění z roku: 2010
O tom, že vytoužený odchod do důchodu nemusí být vždy ten báječný klid a odpočinek, který člověk očekává, pojednává kniha britského romanopisce D. Lodge. Hlavním hrdinou hluboce lidského příběhu je univerzitní …


Nové povídky

autor: Zdeněk SVĚRÁK / Ocenění z roku: 2012
Zdeněk Svěrák je jedním z nejuznávanějších osobností českého kulturního nebe, držitelem dvou Českých lvů za scénáře k filmům Kolja a Vratné láhve. Nezapomenutelná je jeho spolupráce s Ladislavem Smoljakem, ať u…


Oblast ticha

autor: Stanislav DVORSKÝ / Ocenění z roku: 2007
Sbírka poezie „Oblast ticha“ přináší autorovy nové básně. Je důmyslně rozdělena do tří částí. První z nich obsahuje starší básně, jsou delší a mají blíže surrealismu, kterým se autor inspiruje. Popisuje průhled…


Olej do ohně

autor: Lubomír MARTÍNEK / Ocenění z roku: 2008
V knize najdeme osm povídek a jednu delší novelu. Jak samy názvy jednotlivých krátkých příběhů napovídají (Nemilostný příběh; Fanfan; Loučení, Černý pasažér; Myslíš, že je to důležité; Tápání ve tmě; Takhle se …


Opozice ’68: Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara

autor: Jiří HOPPE / Ocenění z roku: 2010
Kniha o společnosti a politice v roce 1968 je monografickou prvotinou autora, který předtím publikoval jen dílčí studie a edice dokumentů k tématu. I proto je založena na důkladné znalosti dobových reálií a sou…


Oslava

autor: Ivan MATOUŠEK / Ocenění z roku: 2010
„Oslava“ je román o třech částech – v každé z nich nahlíží Ivan Matoušek osud hlavní postavy, umírajícího muže Antonína, z jiné perspektivy. První z nich tvoří stručné deníkové zápisky ústředního hrdiny o každo…


Otylé ach

autor: Josef HRUBÝ / Ocenění z roku: 2011
Ve své nejnovější sbírce „Otylé ach“ se významný český básník a překladatel Josef Hrubý, zakladatel plzeňské literární skupiny Červen 63, snaží prostřednictvím veršů odhalit mnohdy pouze tušenou pravou podstatu…


Pampe a Šinka

autor: Alžběta SKÁLOVÁ / Ocenění z roku: 2011
První samostatný autorský počin oblíbené ilustrátorky knih pro děti Alžběty Skálové „Pampe a Šinka“ není typickým literárním dílem, ve kterém největší úlohu při vyprávění hraje text. Naopak v příběhu o setkání …


Peníze od Hitlera

autor: Radka DENEMARKOVÁ / Ocenění z roku: 2007
Druhá autorčina prozaická kniha líčí ve dvou časových rovinách osud Gity Lauschmanové. Nejprve v létě 1945 vypráví příběh dívky, která se po traumatických zážitcích v koncentračním táboře vrací do rodné vesnice…


Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda.

autor: Josef VOJVODÍK / Ocenění z roku: 2009
Český literární vědec, historik umění a estetik Josef Vojvodík předkládá přesvědčivou studii o souvislostech mezi pozdní renesancí (manýrismem) a barokem a avantgardním uměním prvních tří desetiletí 20. století…


Proměněné sny: deset rozhovorů o iluzích a deziluzích, které přináší víra

autor: Petra DVOŘÁKOVÁ / Ocenění z roku: 2007
Útlá knížečka rozhovorů je mimořádná tím, jak zajímavý okruh zpovídaných, zdánlivě bezvýznamných, osob se silnými životními příběhy Petra Dvořáková dokázala vypátrat. Kniha obsahuje deset interview; deset příbě…


Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967

autoři: Jiří KNAPÍK, Martin FRANC, a kol. / Ocenění z roku: 2012
Dvousvazková publikace nabízí poučený a velmi podrobný vhled do kulturního i každodenního života československé společnosti v období od nastolení vlády komunistické strany v roce 1948 do doby těsně před Pražský…


Rozhoupaný dech

autoři: Herta Müllerová, překlad: Radka DENEMARKOVÁ, / Ocenění z roku: 2011
Za knihu „Rozhoupaný dech“ (v originále Atemschaukel) získala německy píšící autorka rumunského původu Herta Müllerová Nobelovu cenu za literaturu (2009). Román zachycuje smutný úděl německého obyvatelstva v ru…


Rukopis

autor: Bohumila GRÖGEROVÁ / Ocenění z roku: 2009
Bohumila Grögerová (*1921), která patří k nestorkám české poezie, toto dílo napsala již téměř nevidomá. Sbírka je otevřenou osobní výpovědí autorky, dokumentuje stav seniorů v této společnosti, vypráví o strast…


Simion Výtažník : (román o andělích a moldavanech)

autoři: Petru Cimpoeşu, překlad: Jiří NAŠINEC, / Ocenění z roku: 2007
„Simion Výtažník“ je první kniha, která získala kromě Litery za překladovou knihu také hlavní cenu Magnesie Litery – ocenění Kniha roku. Velmi čtivou formou jsou zde popisovány obtíže obyčejných lidí spojené s …


Slabost pro každou jinou pláž : Poznámky k moři, smíchu a duchu doby

autor: David ZÁBRANSKÝ / Ocenění z roku: 2007
Debut mladého českého autora je beletristická esej o současném světě. Příběh se začíná v ukrajinském Charkově, kde se Sam pocházející z Bradfordu seznámí s Polinou. V jejich vztahu je naznačen propastný rozdíl …


Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla

autor: Radka DENEMARKOVÁ / Ocenění z roku: 2009
Na této mimořádné monografii divadelního režiséra, scénografa, herce a někdejšího uměleckého šéfa Divadla Na zábradlí Petra Lébla, který v roce 1999 dobrovolně opustil tento svět, pracovala autorka několik let.…


Soběslav I: Přemyslovci v kontextu evropských dějin v letech 1092-1140

autor: Vratislav VANÍČEK / Ocenění z roku: 2008
Kníže Soběslav I. (vládl v letech 1124–1140) patří mezi významné a přesto poměrně málo známé panovníky středověkých Čech. Autor si v historické studii klade provokující otázku: Byl Soběslav „ideálním Přemyslovc…


Souostroví Gulag

autoři: Alexandr SOLŽENICYN, překlad: Ludmila DUŠKOVÁ, / Ocenění z roku: 2012
Stěžejní dílo Alexandra Isajeviče Solženicyna Souostroví Gulag česky vyšlo již v normalizačních dobách péčí exilového nakladatelství Konfrontace a potom v roce 1990 také přímo u nás (OK centrum). Tato vydání vš…


Spálov

autor: Tašo ANDJELKOVSKI / Ocenění z roku: 2008
Že méně někdy znamená více, dokazuje Tašo Andjelkovski svými až strohými verši, které vyšly v útlém výboru z obrovského množství jeho dosud nevydaných básní nazvaném „Spálov“. Autorovy básně jsou málomluvné, sl…


Spisy Františka Langera

autor: nakladatelství AKROPOLIS, Divadelní ústav a nakladatelství KVARTA / Ocenění z roku: 2009
Tento soubor knih se snaží přiblížit širší veřejnosti neprávem téměř zapomenutého spisovatele a dramatika Františka Langera (1888-1965), přináší důkladný průřez tvorbou tohoto mnohostranného autora čapkovské ge…


Spisy Vladimíra Holana a vedení divadla Viola

autor: Vladimír JUSTL / Ocenění z roku: 2007
Vladimír Justl (1928-2010) byl literární historik, divadelní vědec a jeden z největších znalců české literatury a divadla. Pracoval ve Státním nakladatelství krásné literatury a umění (pozdější Odeon), byl reži…


Straka v říši entropie

autor: Markéta BAŇKOVÁ / Ocenění z roku: 2011
Chytrá nápaditě napsaná kniha „Straka v říši entropie“ je plná moderních bajek, které se nesnaží jen moralizovat, ale přiblížit (nejen) dětem fyziku a její zákonitosti. Zvířata v nich luští záhady existence a f…


Tichý společník

autor: Pavel GÖBL / Ocenění z roku: 2009
Prozaická prvotina filmového režiséra Pavla Göbla je barvitou mozaikou obrázků z prostředí současné severomoravské dědiny, jejíž obyvatelé jen těžko přijímají zvyšující nároky zrychlujícího se životního tempa. …


Tschechische Bibliothek

autoři: Eckhard THIELE, Hans Dieter ZIMMERMANN, / Ocenění z roku: 2008
Hlavními iniciátory edice české literatury vydávané v němčině „Tschechische Bibliothek“, která svým rozsahem nemá jinde v zahraničí obdoby, byli bohemista a překladatel Eckhard Thiele a profesor literární vědy …


Ukradený domov : Jak se žilo na vesnici ve 40. a 50. letech

autor: Jiří ŠIMON / Ocenění z roku: 2009
V historii každé rodiny se odrážejí tzv. „velké“ dějiny. Nejinak je tomu i ve vzpomínkové knize Jiřího Šimona, ve které líčí očima malého chlapce osudy selské rodiny ve 40. a 50. letech, kdy ji stihl typický os…


Vrač

autor: Martin RYŠAVÝ / Ocenění z roku: 2011
Nová kniha autora románu „Cesty na Sibiř“, oceněného Literou za prózu v roce 2009, opět přináší neotřelý pohled na Rusko dnešních dnů. Tentokrát nám Martin Ryšavý přibližuje život v putinovském Rusku prostředni…


Vyhnání Gerty Schnirch

autor: KATEŘINA TUČKOVÁ / Ocenění z roku: 2010
Děj knihy začíná v noci z 30. na 31. května roku 1945, kde se čtenář seznamuje s matkou několikaměsíční dcery - Gertou Schnirch, která je spolu s ostatními brněnskými Němci odsunuta směrem na Vídeň. Je nucena a…


Záhádky

autor: Petr NIKL / Ocenění z roku: 2008
Titul „Zahádky“, první a doposud jediná dětská kniha oceněná v kategorii Kniha roku, je již čtvrtým autorským titulem jedné z nejvýraznějších osobností soudobé české výtvarné a literární scény. Nejedná se o pou…


Zamrzlá evoluce aneb Je to jinak, pane Darwin

autor: Jaroslav FLEGR / Ocenění z roku: 2007
Jaroslav Flegr, biolog a vysokoškolský učitel, přichází s myšlenkou, která může být klíčem k dosud nepochopeným zákonitostem evoluce. Darwin a jeho pokračovatelé spatřují podstatu evoluce v tom, že se všechny d…


Zeď: Jak jsem vyrůstal za železnou oponou

autor: Petr SÍS / Ocenění z roku: 2008
Obrázková kniha světoznámého českého výtvarníka a spisovatele je určená hlavně dětem, ale nejen jim. Neotřelým způsobem přibližuje malým čtenářům dobu komunismu, konkrétně roky 1948-1989. Vypráví o životě chlap…


Zeptej se táty

autor: Jan BALABÁN / Ocenění z roku: 2011
Ústředním tématem posledního, posmrtně vydaného, románu Jana Balabána (1961-2010) je, snad osudově, umírání a smrt člověka. Příběh sám je však o hledání pravdy, o vyrovnání se s minulostí a s životem v době nor…


Zmizet

autor: Petra SOUKUPOVÁ / Ocenění z roku: 2010
Knihu tvoří soubor tří povídek, které spolu zdánlivě nesouvisí. Spojuje je však v současnosti velmi aktuální ústřední motiv - mezilidské vztahy, rozpad rodiny a narušené rodinné vazby, které mohou leckdy způso…


Zůstaňte s námi

autor: Marek ŠINDELKA / Ocenění z roku: 2012
Soubor povídek Marka Šindelky překvapuje různorodostí shromážděných textů i sevřeností mířící k naší aktuálně žité současnosti. Jakkoliv se jeho tragikomické příběhy odehrávají v odlišných kontextech, s různou …


Syndikovat obsah