Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Kniholink - odkazy
na další služby

LibraryThing

Domek na vinici

Autor: VIOLA FISCHEROVÁ

Ocenění:Magnesia Litera » Poezie
Ocenění z roku:2010
Pořadí v TOP 12:.

Autorka v celé své básnické tvorbě často akcentuje ty nejvýznamnější stránky lidského bytí – lásku a smrt. Také ze stránek „Domku na vinici“ dýchají milostné a záhrobní tóny, ústředním tématem však je domov, který je pro autorku neméně důležitý. Kolekce básní, které jsou většinou situovány do vysněného prostředí, domu obklopeného vinicemi mimo čas a prostor, tvoří tři oddíly. V prvním převažují niterní, místy až intimní vzpomínky na ztraceného partnera. V druhém se zrcadlí vztah matky a dcery se všemi jeho nuancemi. Třetí část se pak dotýká pomíjivosti okamžiku. Verše Violy Fischerové oslovují svou nenuceností, nadhledem, ale také hlubokým prožitkem, který čtenáři přináší.


Ukázka z knihy

Viola Fischerová: Domek na vinici

Ten domek je můj
ale jako by nebyl
Neumím mít
nebo věřit?

Tak cenné zdi
Co v nich minulo štěstí

i neštěstí

Práh domku je ještě teplý
pod zápražím
bosé nohy

Slyšels už tenkrát
hlas cikád
zvučící temno nekonečna

Když tu nezbyly
než ty nohy na kameni

cikády
a hvězdy

piliny v očích

Kameny v zplanělých vinicích
zmizely
I balvan před prahem
obrůstá

Ničím ty šlahouny
věčného života na zemi

pro kus bílé skály
která mi svítí
ze tmy

Víš ještě
jak rychle tu dorůstá měsíc

jak kamenná hora
měnívá barvy
z hodiny na hodinu

jak jsme se milovali
až do ptačího křiku
do oslnivého rána

Po tobě jsem tu líhala
se dvěma

První byl muž
cos ho měl rád

Druhá je holka
jako by vypadla
z tvého a mého hnízda

I ty bys s ní kradl koně
s tím dítětem
kterého ses tak bál

FISCHEROVÁ, Viola . Domek na vinici. 1. Praha : Fra, 2009. 112 s. ISBN 978-80-86603-88-9.