Ediční řada "Dějiny filosofie"

Autor: Nakladatelství OIKOYMENH

Ocenění:Magnesia Litera » Nakladatelský počin
Ocenění z roku:2007
Pořadí v TOP 12:.

Od doby svého vzniku v roce 2000 byla edice „Dějiny filosofie“ realizována více jak z poloviny. V této řadě postupně vycházejí české překlady nejlepších současných monografií k jednotlivým obdobím dějin evropské filozofie. Dosavadních deset svazků potvrzuje, že celková koncepce byla od počátku dobře promyšlená - zohlednila akutní absenci podobného studijního zdroje, možnost pokrýt ji původními pracemi českých autorů i požadavek vyjít vstříc širší kulturní veřejnosti. Aktuálnost, čtenářská přístupnost a vysoký odborný, překladatelský i ediční standard řadí „Dějiny filosofie“ mezi nejnáročnější, a přitom úspěšné nakladatelské projekty posledního desetiletí.