Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Kniholink - odkazy
na další služby

LibraryThing

Fízl

Autor: Petr PLACÁK

Ocenění:Magnesia Litera » Publicistika
Ocenění z roku:2008
Pořadí v TOP 12:.

Kniha „Fízl“ od Petra Placáka je označována jako knižní esej. Autor vychází z dobových úředních materiálů Státní bezpečnosti a konfrontuje je s vlastními vzpomínkami. Vyprávění hlavního hrdiny se střídá s obsáhlými úryvky ze strohých spisů StB, které autor doplňuje svými poznámkami, jež údaje ze zpráv StB poopravují a mnohdy zcela vyvrací. Autor tak čtenáři poodhaluje fakt, že pravda je někde jinde. Zhruba v polovině knihy přechází autor pouze k vzpomínkám, neboť jeho spis z období od druhé poloviny 80. let byl skartován. Dílo pro svou jedinečnou formu vzbudilo veliký ohlas veřejnosti.


Ukázka z knihy

Ostatně „důvěrné“ informace mě nezajímaly obecně, natož v podání StB. Co, kde, kdo, jak a s kým, jak se obvykle přetřásá ve společnosti – to šlo vždy mimo mne. Dodnes u mnoha mých přátel z doby ještě před listopadem ani nevím, s kým žijí, jestli mají rodinu a podobně, což není snad z důvodu nějakého nezájmu o druhé, ale jen z přirozeného ostychu nahlížet jinému do soukromí, což by mělo být stejné tabu, jako pro biologa nabourávat se do genetické výbavy člověka. Člověk, aby byl svobodný, musí za všech okolností respektovat důstojnost druhého.

PLACÁK, Petr. Fízl. 1. vyd. Praha : Torst, 2007. 316 s. ISBN 978-80-7215-323-7.