Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Kniholink - odkazy
na další služby

LibraryThing

Božena Němcová – Korespondence I-IV

Autor: nakladatelství Lidové noviny

Ocenění:Magnesia Litera » Nakladatelský počin
Ocenění z roku:2008
Pořadí v TOP 12:.

Toto obsáhlé čtyřsvazkové dílo zahrnuje všechnu zachovanou korespondenci spisovatelky Boženy Němcové, jak vlastní (odeslanou a neodeslanou) tak i přijatou. Korespondence je chronologicky rozdělena: první díl obsahuje dopisy od roku 1844 do roku 1852, druhý z let 1853 až 1856, třetí díl obsahuje především dopisy mezi ní a z domova se vzdalujícími dětmi, dále korespondenci s Josefem Němcem, sestrou Adélou a s Václavem Čeňkem Bendlem, čtvrtý a poslední díl pak dopisy z let 1859 – 1862. Korespondence Boženy Němcové je odrazem každodenního života a dokládá soudobé estetické, sociologické a psychologické souvislosti doby. Dílo tak čtenáře dokonale seznamuje se skutečnou realitou tohoto období. Celé dílo je protknuto bohatým poznámkovým aparátem a obrazovým doprovodem.