Lexikon české literatury

Autoři: Vladimír FORST, Jiří OPELÍK, Luboš MERHAUT

Ocenění:Magnesia Litera » Přínos české literatuře
Ocenění z roku:2009
Pořadí v TOP 12:.

Komplexní encyklopedistické dílo přináší v celkových 3487 textových heslech ucelený obraz české literatury od jejího vzniku (staroslověnské a latinské texty) až do poloviny 20. století. Lexikon byl rozvržen do čtyř dílů: první obsahující hesla od A po G vyšel již v roce 1985 (vedoucí redaktor Vladimír Forst, Praha, Academia), druhý (dvousvazkový) obsahující hesla od H po L a Dodatky vyšel v roce 1993 (vedoucí redaktor Vladimír Forst, tamtéž), třetí (dvousvazkový) obsahující hesla od M po Ř v roce 2000 (vedoucí redaktor Jiří Opelík, tamtéž); tyto tři díly byly vydány i v elektronické podobě (CD ROM, Praha, Infinity 1999). První tři díly zahrnují 2485 hesel (2110 osobních - tj. autorů a překladatelů beletrie, odborných spisovatelů, tiskařů apod. + 475 věcných – tj. anonymních děl starší literatury, časopisů, sborníků a almanachů, nakladatelství, literárních skupin, institucí, spolků atd.). Čtvrtý díl (opět dvousvazkový) vyšel v roce 2008 a obsahuje dalších 1002 hesel (vedoucí redaktor Luboš Merhaut, Praha, Academia).