Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Kniholink - odkazy
na další služby

LibraryThing

Oblast ticha

Autor: Stanislav DVORSKÝ

Ocenění:Magnesia Litera » Poezie
Ocenění z roku:2007
Pořadí v TOP 12:.

Sbírka poezie „Oblast ticha“ přináší autorovy nové básně. Je důmyslně rozdělena do tří částí. První z nich obsahuje starší básně, jsou delší a mají blíže surrealismu, kterým se autor inspiruje. Popisuje průhledy, které jsou vidět jen skrze škvíry v šedivé ohradě běžného denního života. Ve třetí části najdeme básně velmi tiché, civilní a snaží se zachytit reálný svět. Prostřední oddíl pak je působivým mostem mezi oběma břehy sbírky, které spojuje a vytváří tak ze sbírky komplexní celek. Autor ve svém díle umně vyvolává atmosféru okamžiku utkvělého v konkrétním místě, zde především v krajině na okraji města, i za jeho okrajem.