Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Kniholink - odkazy
na další služby

LibraryThing

Opozice ’68: Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara

Autor: Jiří HOPPE

Ocenění:Magnesia Litera » Objev roku
Ocenění z roku:2010
Pořadí v TOP 12:.

Kniha o společnosti a politice v roce 1968 je monografickou prvotinou autora, který předtím publikoval jen dílčí studie a edice dokumentů k tématu. I proto je založena na důkladné znalosti dobových reálií a souvislostí. Představuje vůbec první věcnou studii, která nám umožňuje nahlédnout do samotného nitra tohoto zlomového období československých dějin, o jehož smysl se i po čtyřiceti letech vedou zaujaté spory. Na reprezentativním příkladu tří nejvýznamnějších občanských iniciativ autor ukázal dynamiku procitající občanské společnosti, která se setkala s krajně odmítavou reakcí vůdčích politiků. Mnozí budou při četbě knihy překvapeni skutečnými postoji populárních představitelů socia­lismu s lidskou tváří - Dubčeka, Smrkovského, Kriegla, Mlynáře a dalších. Jiří Hoppe je však nehodnotí, ve svém čtivém líčení nechává promlouvat fakta, dokumenty a archiválie. A čtenář, kterému se dostane nevšedního čtenářského zážitku, si úsudek může vytvořit sám.