Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Kniholink - odkazy
na další služby

LibraryThing

Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla

Autor: Radka DENEMARKOVÁ

Ocenění:Magnesia Litera » Publicistika
Ocenění z roku:2009
Pořadí v TOP 12:.

Na této mimořádné monografii divadelního režiséra, scénografa, herce a někdejšího uměleckého šéfa Divadla Na zábradlí Petra Lébla, který v roce 1999 dobrovolně opustil tento svět, pracovala autorka několik let. Na základě korespondence, deníků, dobových dokumentů, vlastních zážitků i vzpomínek pamětníků vytvořila rozsáhlou životopisnou reportáž, v níž se podrobně zabývá nejen ikarovským osudem nadaného divadelníka, ale postihuje také proměny dobové atmosféry od poloviny osmdesátých let do konce let devadesátých. Kniha tedy není pouhým výčtem Léblových životních událostí, ale také pokusem zmapovat život jednoho nešťastného muže a doby, v níž žil. Autorka zde mimo jiné rozpracovává i otázku zda jeho životní styl nebyl zajímavější než samotné jeho dílo a zda vůbec něco podstatného z jeho kontroverzního způsobu práce přetrvalo.