Souostroví Gulag

Autoři: Alexandr SOLŽENICYN, překlad: Ludmila DUŠKOVÁ

Ocenění:Magnesia Litera » Nakladatelský počin
Ocenění z roku:2012
Pořadí v TOP 12:.

Stěžejní dílo Alexandra Isajeviče Solženicyna Souostroví Gulag česky vyšlo již v normalizačních dobách péčí exilového nakladatelství Konfrontace a potom v roce 1990 také přímo u nás (OK centrum). Tato vydání však byla motivována především snahou rychle zpřístupnit text českému publiku, takže nemohla podrobit text důkladné redakci a reflektovat další autorovu práci na textu. Nakladatelství Academia věnovalo přípravě Solženicynova díla náležitou ediční a grafickou péči a zajistilo doplnění chybějících pasáží. Především však s textem přichází ve chvíli, kdy zejména příslušníci mladší generace začínají ztrácet i elementární povědomí o fenoménu gulagu. Jako správné se nám jeví i to, že nakladatel nepodlehl pokušení nechat toto monumentální dílo přeložit znovu (o čemž se v 90. letech uvažovalo), ale užil citlivě upraveného textu Spolku překladatelů Praha (mezi něž patřil kupříkladu i Jan Zábrana). Jde tak i o hold skupině překladatelů, kteří v těžkých podmínkách dílem exilových a dílem totalitních českému čtenáři tento základní text světové literatury 20. století zpřístupnili.