Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Kniholink - odkazy
na další služby

LibraryThing

Spálov

Autor: Tašo ANDJELKOVSKI

Ocenění:Magnesia Litera » Poezie
Ocenění z roku:2008
Pořadí v TOP 12:.

Že méně někdy znamená více, dokazuje Tašo Andjelkovski svými až strohými verši, které vyšly v útlém výboru z obrovského množství jeho dosud nevydaných básní nazvaném „Spálov“. Autorovy básně jsou málomluvné, slov využívá k vyjádření svých vjemů, pocitů a postřehů velmi střídmě. Přesto jeho poezie působí na čtenáře silněji a přesvědčivěji, než kdyby bylo vše výslovně pojmenováno, vyřčeno a popsáno do nejmenších detailů. Žádné z nemnoha slov tu není bez svého významu a jejich úspornost nutí čtenáře zamyslet se a objevit jejich hlubší smysl.


Ukázka z knihy

V í c e

Krutost nad každým smíchem.
Nad každou bolestí

Bodlák u cesty, a trochu ticha
zašlé trávy -

opět oči, opět hořkost stínů.

(1970)

ANDJELKOVSKI, Tašo. Spálov. Jan Šulc. Praha : Torst, 2007. 56 s. Poezie; sv. 63. ISBN 978-80-7215-321-3.