Spisy Františka Langera

Autor: nakladatelství AKROPOLIS, Divadelní ústav a nakladatelství KVARTA

Ocenění:Magnesia Litera » Nakladatelský počin
Ocenění z roku:2009
Pořadí v TOP 12:.

Tento soubor knih se snaží přiblížit širší veřejnosti neprávem téměř zapomenutého spisovatele a dramatika Františka Langera (1888-1965), přináší důkladný průřez tvorbou tohoto mnohostranného autora čapkovské generace. Na tomto projektu se podílí tři vydavatelství: Divadelní ústav se ujal vydání Langerových divadelních her, nakladatelství Kvarta si vzalo na starost prózy a nakladatelství Akroplis všechno ostatní – Langerovy fejetony, korespondenci a další. Spisy začaly vycházet v roce 2000 a soustředěné ediční a nakladatelské úsilí přineslo plody v podobě dvou desítek svazků zpřístupňujících Langerovo dílo; zbývá vydat poslední 21. svazek, „Život a dílo Františka Langera“ od Mileny Vojtkové.