Koupit knihu

Vypůjčit knihu

Kniholink - odkazy
na další služby

LibraryThing

Straka v říši entropie

Autor: Markéta BAŇKOVÁ

Ocenění:Magnesia Litera » Objev roku
Ocenění z roku:2011
Pořadí v TOP 12:.

Chytrá nápaditě napsaná kniha „Straka v říši entropie“ je plná moderních bajek, které se nesnaží jen moralizovat, ale přiblížit (nejen) dětem fyziku a její zákonitosti. Zvířata v nich luští záhady existence a fungování světa. Autorka se s humorným nadhledem a jemnou ironií vůči lidským slabostem snaží svým čtenářům přiblížit důsledky a projevy fyziky v běžném životě. Objasňuje např. Archimédův zákon, zákony termodynamiky, elektrostatiky, gravitace či teorie relativity a mnohých dalších. Fyzikální témata, která bývají pro laika mnohdy příliš složitá a leckdy i nudná, jsou v této knize podána lehce, zábavně a jakoby mimochodem. Bajky jsou různě náročné na čtenáře - některé z nich jsou adresovány dětem, jiné dospívajícím či dospělým. Tato kniha tedy poučí a pobaví čtenáře všech věkových kategorií a může se tak stát vítaným čtením pro celou rodinu.